Mælkeinfo er et webbaseret værktøj som tilbydes i forskellige udgaver – den enkelte landmand kan vælge efter ambition og behov. Det sikrer FOKUS, BALANCE og RESULTAT i den enkelte besætning

Effekten af at bruge enkelt webværktøj til mælkeanalyse sikre den bedste foderudnyttelse og overvågning af produktionen – fodermiddel med den højeste mængde Omega 3 - fedtsyrer.

Mælkinfo Classic Det er muligt at investere i værktøjet på dette niveau: Fordelen med værktøjet er, at der hurtig kan justeres på fodermængden.
Indsigt i mælken Det er den fordøjede ration, der er afgørende, ikke den beregnede. Mælkeanalysen giver dyb indsigt i balancen og omsætningen af næringsstoffer. Læs mere Ud fra det analyserede fedtsyremønster i mælken, kan det ses, hvor meget foderenergi koen mister ved udledning af metan. Læs mere Fra mælkefedt til udledning af metan Fodereffektivitet Læs mere Fodereffektivitet Se effektiviteten af din ration på et øjeblik. "Mere mælk ved lavere indsats" kg EKM mælk/kg T Bemærk hvordan udledning af metan giver mulighed for optimering af foderration! Læs mere Mindre metan = højere fodereffektivitet Se metan udledning som en økonomisk faktor, der kan påvirkes ved fodertilpasning. Læs mere Reduktion af metan udledning betyder sænkning af foderomkostninger. Se muligheden for optimering af mælkens fedtsyre, som en chance for at sænke foderomkostningerne. Mælkeanalyse giver dyb indsigt i balancen og omsætningen af næringsstoffer. Læs mere Mere Omega 3 = mindre metan Se muligheden i et godt fedtsyremønster som fordel for sundhed og miljø. Læs mere Balancering i fedtsyrer, betyder sundhedsoptimering