Deltagelse

Produktvalg (skal udfyldes)
mælkinfo Classic

Antal køer
50-100100-200200-500500-1000>1000

Delvis TMRRobotTMREnsilage blok el. Lign.

Basisfoder andel Græs
<30 %<50 %<70 %>70 %100 % Græs

Basisfoder andel Majs
<30 %<50 %<70 %>70 %

De erklærer med deres underskrift at give samtykke til at Nordan AgriCore gør brug af analysedata og behandler dem i forbindelse med mælkens kvalitetsanalyse.
Nordan AgriCore vil i forbindelse med dataindsamling idriftsætte tredjeparter som ligeledes er omfattet af databeskyttelse.