maelkinfo-maelkeinfo-online-klimavaerktoej-mindre-metan

Prøv mælkinfo

  Deltagelse:

  Produktvalg*
  mælkinfo Classic

  Antal køer
  50-100100-200200-500500-1000>1000

  Delvis TMRRobotTMREnsilage blok el. Lign.

  Basisfoder andel Græs
  <30 %<50 %<70 %>70 %100 % Græs

  Basisfoder andel Majs
  <30 %<50 %<70 %>70 %

  De erklærer med deres underskrift at give samtykke til at Nordan AgriCore gør brug af analysedata og behandler dem i forbindelse med mælkens kvalitetsanalyse.
  Nordan AgriCore vil i forbindelse med dataindsamling idriftsætte tredjeparter som ligeledes er omfattet af databeskyttelse.