Mere mælk med lavere indsats

Basis er registrering af fodermængden for lakterende køer i kilo tørstof. For yderligere bedømmelse skal bedriftens samlede producerede mælkemængde inddrages. Disse skal så omdannes til deres bestanddele i energi-korrigeret mælk (EKM). En referenceværdi for fodereffektivitet er 1,5 dvs. at der ved 20 kg tørvægt kan produceres 30 kg EKM. Ved værdier der ligger under dette må det antages at næringsstofferne ikke bliver udnyttet optimalt. Ved værdier over 1,5 er der risiko for at køerne producerer mælken ved at malke på kroppen.

Fodereffektiviteten stiger ved:

  • Mælkemængden
  • Vedholdenhed
  • Levetid
  • Letfordøjelige fiber
  • Balanceret foderrationer
  • Optimal foderoptagelse

Derved kan man på basis af fodereffektiviteten drage konklusioner om ovennævnte parametre.