Mælkens fedtsyremønster viser energitabet i den ædte foderration.

Ud fra fedtsyremønstreret i mælken kan man aflede metan produktionen i gram pr. liter mælk. Det er et værdifuldt nøgletal til fastlæggelse af energitab i vommen og i yveret. Indholdet af mættede fedtsyrer står i tæt korrelation til metan produktionen i mælken. Dette er videnskabeligt bevist, og der foreligger et patent på varemærket.

Enhver mælkeprøve kan blive undersøgt for dennes andel af mættede fedtsyrer. Således kan hver analyse tildeles en metan udledningsværdi fastlagt i gram pr. liter mælk. Mælkeprøver i.h.t deres kvalitet udgør basis for dette, og resultaterne baseres altså på det samlede resultat i kvægflokken.

Derved kan der ikke kun fastlægges mælkemængde og indholdsstoffer for hver kvægflok men yderligere optagelse af foder, dvs. fodereffektiviteten fremvises.

Sammenhæng mellem indholdet af Palmitinsyre (C16:0) i mælken og metan udledning pr. liter mælk.