Med det rette blik for øje registreres den fordøjede ration.

Gennem analysen af fedtsyren i mælken kan der drages konklusion om den fordøjede foderration. 90% af mælkefedtsyren opstår ved omsætningen i vommen eller i kvægets kropsfedt. Den resterende del stammer direkte fra foderet. Sætter man dette i sammenhæng med yderligere indholdsstoffer fra mælken og mælkemængden kan man drage værdifulde konklusioner omkring omsætningen af foderrationen i vommen.

Dette resulterer i et udsagn omkring energi-, protein- og fibereffektivitet vedr. den ædte ration. Således står et nyt webbaseret værktøj til rådighed for landmanden og rådgivningskonsulent, hvilket muliggør at balancere foderrationen.

 

Mælkinfo Classic benytter følende parameter:

 • Mælkefedtets indhold
 • Mælkefedtsyremønster
 • Mælkeprotein indhold
 • Mælkens urea indhold
 • Metan produktion
 • Mælkeydelse
 • Laktionsdag

Klik på billedet for forstørrelse

Mælkinfo Classic informerer om:

 • Energieffektivitet
 • Proteineffektivitet
 • Acidose – Status
 • Vommens aktivitet
 • Sundhed og fertilitet