Effekter af øget effektivitet og rentabilitet i mælkeproduktionen

Det økonomiske formål med forbedret fodereffektivitet er lavere foderomkostninger pr. kg mælk. I den aktuelle evaluering kan en gennemsnitlig foderomkostning på 1,27 DKK pr. kg mælk antages. Udsving er ekstremt høje, hvilket viser hvor stor betydning denne omkostning har i forbindelse med at få succes i mælkeproduktionen.

For at synliggøre sammenhæng i fodereffektiviteten og foderomkostninger kan følgende nævnes:

Ved en tørstofoptagelse på 20 kg bliver der produceret 30 kg energi-korrigeret mælk EKM ved 1,27 DKK pr. kg mælk i foderomkostninger.

5 % stigning i effektivitet betyder 31, 5 kg mælk ved samme foderomkostninger og samme foderindtag. Derved øges effekten med ca. 0,075 og foderomkostningerne falder med 0,60 DKK pr. kg mælk. Derudfra følger en besparelse på 7,45 øre pr. kg mælk ved en effektivitet på 0,1 enheder, da der tildeles mere Omega 3= mindre metan.

Se optimeringen af mælkens fedtsyre som en chance for at sænke foderomkostningerne