Ved hjælp af metan værdien kan fodereffektiviteten fastlægges.

Udsving i tørstofindhold i grovfoderet og restmængde foder gør det vanskeligt i praksis at fastlægge den nøjagtige foderoptagelse. På grund af dette indgår fodereffektiviteten ikke i det daglige driftsledelse.

Tab af foderrationens energi kan afledes af metan udslip. Således kan praktiske og videnskabelige undersøgelser påvise en tæt sammenhæng mellem metan og fodereffektivitet. Hver procent metan, mere eller mindre, er et procentpunkt for mere eller mindre fodereffektivitet.

Ved regelmæssigt at fastlægge fedtsyren i mælken kan udledning af metan benyttes som let anvendeligt parameter. Med dette kriterium kan fodereffektiviteten således bruges med fordel til den daglige praktiske drift.

Jo lavere udledning af metan desto højere er fodereffektiviteten.